Giới thiệu

takashikusui.com được sở hữu và xây dụng dựa trên nền tảng blogger , web cung cấp thông tin cho bạn đọc về các dự án xây dựng thương hiệu , kiết thức du lịch, kiến thức quảng cáo in ấn , sản xuất video, dây dựng và phát triển các dự án cá nhân. tạo sự liên kết cộng đồng.
Tại takashikusui.com được hỗ trợ bởi các chuyên gia đầu ngành về in ấn quảng cảo thiết kế website, sản xuất video, hỗ trợ dự án chuyên gia tư vấn thương hiệu.